Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

खुद पुल दरबन्दी रहेका स्थानीय तह ( बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मंगला गाउँपालिका) मा कार्यरत प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

खुद पुल दरबन्दी रहेका स्थानीय तह ( बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मंगला गाउँपालिका) मा कार्यरत प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धी सूचना ।