Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

सिटरोल नंवर कायम भइ आएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

यस जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत तपसील अनुसारका शिक्षकहरुको सिटरोल नंवर कायम भइ आएको हुँदा सम्बन्धित सवैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।