Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

प्राथमिक तहको शिक्षक पदका वैकल्पिक उम्मेदवार श्री दीपेन्द्र गौतम ( मोदी गाउँपालिका ७ पर्वत) लाई नियुक्ति बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

प्राथमिक तहको शिक्षक पदका वैकल्पिक उम्मेदवार श्री दीपेन्द्र गौतम ( मोदी गाउँपालिका ७ पर्वत) लाई नियुक्ति बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना ।