Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि स्थानीय तह छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि स्थानीय तह छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।