Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि लागि स्थानीय तह रोज्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि   लागि स्थानीय तह रोज्ने सम्बन्धी सूचना ।