Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

यस इकाइबाट शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको शिक्षक पदका लागि लागि फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण

प्रकाशित मिती:  

यस इकाइबाट शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको शिक्षक पदका लागि  लागि फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण