Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

प्रथम चाैमासिक निकासा माग फारम सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  

यस जिल्ला अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुको पहिलो चौमासिक निकासा माग फाराम यहि भाद्र १५ सम्म सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रमा बुझाउनुहुन र स्रोतव्यक्तिले यस कार्यालयको अभिलेखसँग भिडाइ अनिवार्यरुपमा भाद्र २१ गतेभित्रमा सम्बन्धित स्थानीय तह ( गाउँपालिका/ नगरपालिका) मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।