Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीको स्थानीय निर्वाचन २०७४ सम्बन्नधमा सवै विद्यालयहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीको स्थानीय निर्वाचन २०७४ सम्बन्नधमा सवै विद्यालयहरुका लागि सूचना ।