Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash
  • Education Day 2070

  • District Education Office Myagdi

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

दलबहादुर थापामगर
(इकाई प्रमुख ( रा.प.तृतीय))

     शैक्षिक व्यवस्थापनका हरेक शिराहरुमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग आजको युगिन माग हो । विद्युतिय शासनको मान्यताले प्रमुख स्थान लिइरहेको अवस्थामा

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीमा !!!

       कालिगण्डकी र म्याग्दी खोलाको दोभान बेनी बजारमा म्याग्दी जिल्लाका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु अवस्थित छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दी हाल ज्यामरुककोट गा.वि.स. अन्तर्गत बेनी बजारमा नवनिर्मीत भवनमा सञ्चालित भई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
         रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) कार्यालय प्रमुख रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा योजना तथा कार्यक्रम, निरीक्षण तथा तालिम तथा अनौपचारीक गरी चारवटा शाखाहरु रहेका छन् । शैक्षिक प्रशासन र शैक्षिक विकासका विविध कार्यक्रम र क्रियाकलपहरु मार्फत जराधार तहमा सेवा प्रवाह जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छर्दछ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा अन्य मन्त्रालय अन्तरगतका विभागस्तरीय कार्यालयद्वारा निसृत नीति, निर्देशनको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको स्थानीय एकाईको रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय नीति परिधि भित्ररही स्थानीय शैक्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय

थप हेर्नुहोस